Viešosios įstaigos (VšĮ) steigimas

Viešoji įstaiga (VšĮ) – tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą

VšĮ gautas pelnas gali būti naudojamas tik VšĮ įstatuose nustatytiems veiklos tikslams siekti. VšĮ pelnas negali būti skiriamas dalininkams, VšĮ organų nariams, darbuotojų premijoms
Gavusi paramos gavėjo statusą VšĮ turi teisę gauti skiriamą 2 % paramą nuo gyventojų pajamų mokesčio

Teikiamos paslaugos:
– Konsultuojame VšĮ steigimo klausimais
– Laikinai įtraukiame VšĮ pavadinimą į Juridinių asmenų registrą; taip pat siūlome galimybe įsteigti VšĮ su nelietuvišku pavadinimu
– Rengiame VšĮ steigimo dokumentus
– Pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas
– Atstovaujame notarų biuruose ir Juridinių asmenų registre
– Pagaminame antspaudą.

Terminas:
VšĮ įregistruojama per 3-5 darbo dienas.