Veiklos sustabdymas

Jeigu juridiniai asmenys (išskyrus pelno nesiekiančius vienetus) nesudaro ir nevykdo jokių sandorių, nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais, negauna pajamų (išskyrus banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas), jie gali būti pripažinti nevykdančiais veiklos. Mokesčių mokėtoją nevykdančiu veiklos savo sprendimu gali pripažinti ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens kompetentingas valdymo organas arba neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas. Šio sprendimo kopiją, prašymą laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijos pateikimo ir kitus dokumentus iki pelno mokesčio deklaracijos pateikimo termino pabaigos būtina pateikti vietos mokesčių administratoriui. Veikla gali būti sustabdyta ir teismo sprendimu. Sustabdant juridinio asmens veiklą turi būti: parengiamas balansas veiklos nevykdymo termino pradžiai, atsiskaityta su įmonės kreditoriais, atleidžiami darbuotojai, parengiamos mokesčių deklaracijos už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki veiklos nevykdymo termino pradžios.

Jei nutarėte sustabdyti įmonės veiklą, padėsime Jums parengti reikalingus dokumentus, buhalterines ataskaitas, suteiksime konsultacijas juridinio asmens veiklos sustabdymo klausimais ir atstovausime reikiamose valstybės institucijose.

Reikalingi dokumentai bei informacija:

  • įmonės duomenys (pavadinimas, kodas, PVM kodas, registruotos buveinės adresas);
  • UAB direktoriaus / IĮ savininko duomenys;
  • samdomų darbuotojų skaičius;
  • įregistruotų, atsiskaitymams nenaudojamų kasos aparatų, perregistruotų atsakingai saugoti, pavadinimai ir numeriai;
  • UAB balansas veiklos nevykdymo termino pradžiai;

mokesčių, nuo kurių deklaracijų teikimo prašoma laikinai atleisti, deklaracijos už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki veiklos nevykdymo termino pradžios.