Kitų įmonių steigimas

Konsultuojame bei ruošiame dokumentus kitų teisinių formų juridinių asmenų steigimui:

– Tikrosios ūkinės bendrijos

– Komanditinės ūkinės bendrijos

– Kooperatinės bendrovės

– Žemės ūkio bendrovės

– Šeimynos

– Profesinės sąjungos

– Tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos

– Kiti juridiniai asmenys