Įmonių pertvarkymas

Pertvarkymas – tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas.

Po pertvarkymo buvęs juridinis asmuo nėra likviduojamas, pasikeičia tik juridinio asmens teisinė forma. Nepriklausomai nuo naujo juridinio asmens teisinės formos, pertvarkomo juridinio asmens dalyviai (savininkas, akcininkai, dalininkai, nariai ir pan.) trejus metus yra subsidiariai atsakingi pagal pertvarkomo juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki naujos teisinės formos juridinio asmens įregistravimo juridinių asmenų registre.

Pertvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas bei atskirų teisinių formų juridinių asmenų (įmonių, bendrovių, įstaigų, organizacijų ar pan.) veiklą reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai.

Uždara akcinė bendrovė ar akcinė bendrovė gali būti pertvarkomos į akcinę bendrovę (ar uždarą akcinę bendrovę), savivaldybės įmonę, valstybės įmonę, žemės ūkio bendrovę, tikrąją ūkinę bendriją, komanditinę ūkinę bendriją, individualią įmonę, viešąją įstaigą.

Tikroji ūkinė bendrija ar komanditinė ūkinė bendrija gali būti pertvarkoma į komanditinę ūkinę bendriją (ar tikrąją ūkinę bendriją), uždarą akcinę bendrovę, akcinę bendrovę, žemės ūkio bendrovę, individualią įmonę, viešąją įstaigą, labdaros ir paramos fondą.

Viešoji įstaiga gali būti pertvarkoma į biudžetinę įstaigą (kai viešosios įstaigos savininkas yra valstybė ar savivaldybė), paramos ir labdaros fondą.

PERTVARKYMO KAINA 350 Eur