Buhalterinė apskaita

CalculatorTvarkome buhalterinę apskaitą dvejais būdais:

I būdas – tradicinis:

 • Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki pilnos finansinės atskaitomybės sudarymo;
 • Pirkimų ir pardavimų sąskaitų-faktūrų registravimas;
 • Kasos dokumentų registravimas;
 • Kasos knygos pildymas;
 • Avanso apyskaitų registravimas;
 • Ilgalaikio turto apskaita;
 • Banko dokumentų registravimas;
 • Mokesčių apskaičiavimas;
 • Komandiruotės;
 • Autorinės sutartys;
 • Nuomos sutartys (su fiziniais asmenimis);
 • Automobiliai (be kelionlapių pildymo);
 • Metinė finansinė atskaitomybė, teikiama Valstybinei mokesčių inspekcijai; PVM deklaracijos; ataskaitos Statistikos departamentui.
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas apskaitoje, deklaracijų Sodrai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai rengimas, asmens kortelių sudarymas, deklaracijų ir pažymų apie gautą darbo užmokestį rengimas; pranešimai apie darbuotojų priėmimą – atleidimą; Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymas;

II būdas – novatoriškas. Nuotolinis buhalterinės apskaitos tvarkymas už minimalią kainą.

Šiuo atveju dalį buhalterinės apskaitos tvarkymo darbų (pirminių dokumentų, banko išrašų įvedimas) klientas/įmonė prisiima atlikti savarankiškai. Kitą dalį – atliekame mes.

Klintas nuotoliniu būdu prisijungia prie mūsų apskaitos programos. Susiveda savo gautas ir išrašytas sąskaitas, banko pavedimų duomenis, kasos orderius ir kitus pirminius apskaitos dokumentus. Tokiu būdu klientams nereikia mokėti už dokumentų suvedimą į sistemą, kas sudaro didžiąją paslaugų kaštų dalį (taupomos įmonės lėšos). Tuo pat metu klientas visuomet gali matyti savo įmonės skolininkus, mokėtinas sumas ir t.t., taip buhalterinė informacija tampa operatyvesnė.

Papildomos paslaugos:

 • Intrastato ataskaitų ruošimas ir teikimas muitinės skyriui;
 • Apskaitos bei finansinės atskaitomybės taisymas už laikotarpį iki buhalterinių paslaugų sutarties sudarymo;
 • Mokesčių mokėjimas ir kitų atsiskaitymų per banką vykdymas;
 • Tipinės darbo sutarties sudarymas, tipinių raštų ir įsakymų, susijusių su darbuotojo priėmimu – atleidimu pildymas;
 • Atskaitomybės (balansas, pelno-nuostolio ataskaitos ir pan.) sudarymas bankams, lizingo bendrovėms ir kt., paraiškų ir kitų dokumentų pildymas;
 • Kitų įsakymų, raštų rengimas, kliento mokėjimo pavedimų atlikimas, priėmimo-perdavimo akto pildymas;
 • Skolų suderinimo raštų rengimas pirkėjams/tiekėjams;
 • Papildomų ataskaitų formų rengimas vadovams;
 • Apskaitos politikos rengimas;
 • Konsultacijos apskaitos ir mokesčių klausimais;
 • Konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymas.
 • Kitos neišvardintos prie pagrindinių paslaugų paslaugos.

Apleistos apskaitos tvarkymas:

 • Tvarkome aplaidžiai vestą ar visiškai nevestą buhalterinę apskaitą nuo įmonės veiklos pradžios.