Asociacijos steigimas

Asociacija – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą bei atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti. Asociacijos steigiamos norint suvienyti asmenis arba įmones, turinčius bendrų interesų ar užsiimančius panašia veikla (pvz. sporto mėgėjų, žvejų ar laikrodžius gaminančių įmonių asociacijos)

Asociacijos steigėjais turi būti ne mažiau kaip 3 fiziniai ir / arba juridiniai asmenys
Gavusi paramos gavėjo statusą Asociacija turi teisę gauti skiriamą 2 % paramą nuo gyventojų pajamų mokesčio

Teikiamos paslaugos:
– Konsultuojame Asociacijos steigimo klausimais
– Laikinai įtraukiame Asociacijos pavadinimą į Juridinių asmenų registrą
– Rengiame Asociacijos steigimo dokumentus
– Pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas
– Atstovaujame notarų biuruose ir Juridinių asmenų registre
– Pagaminame antspaudą

Terminas:
Asociacija įregistruojama per 3-5 darbo dienas